Bojan Baća je sociolog, nesuđeni politikolog i neostvareni antropolog, koji povremeno piše kolumne i filmske kritike.

Završio je osnovne i specijalističke studije političkih nauka na Univerzitetu Crne Gore, nakon čega je magistrirao sociologiju i društvenu antropologiju na Centralnoevropskom univerzitetu.

Od 2011. godine, pohađa doktorske studije iz sociologije na Univerzitetu Jork u Torontu, gdje drži i nastavu na osnovnim studijama. U školskoj 2015/2016. godini, kao stipendista Švedskog instituta, boravi kao gostujući istraživač na Univerzitetu u Geteborgu, na interdisciplinarnom programu za proučavanje civilnog društva i društvenih pokreta.

Posjeduje višegodišnje iskustvo u pisanju uspješnih predloga projekata, radu na brojnim istraživanjima (dizajn metodologije, prikupljanje i analiza podataka), kao i u kreiranju predloga javnih politika.

Praktično iskustvo stekao je kao koordinator istraživanja u Centru za demokratsku tranziciju i saradnik u nastavi na Univezitetu Donja Gorica, dok se iz oblasti kvalitativnih i kvantitativnih metoda praktično usavršavao u Centru za kvalitativna istraživanja i na Institutu za društvena instraživanja u Torontu.

Kao ekspert za Crnu Goru, sarađivao je na nekoliko globalnih istraživačkih projekata: V-Dem: Varieties of Democracy, CSO Sustainability Index i Bertelsmann Transformation Index.

Od istraživačkih metoda, uglavnom koristi: kvantitativnu analizu, intervjue i fokus-grupe, analizu diskursa, anketno istraživanje, vizuelnu analizu, analizu sadržaja i etnografiju.


NAJNOVIJE VIJESTI

Pratite nas putem:

2BS Forum u Budvi.

Organizovanje svečanosti.

Joomla day

Organizovanje jubileja.